Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

I will walk by myself
and cure myself
in the sunshine and the wind.
Charles Reznikoff, “Autobiography: New York” (via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina vialubiedzis lubiedzis
9655 5840
Reposted fromerial erial vialubiedzis lubiedzis
1101 cb9c 500
Reposted fromamatore amatore viamaking-love making-love

May 24 2015

caraseen
Ci, którzy nie wyciągają wniosków z przeszłości, są skazani na jej powtarzanie.
— Stephen King "Mroczna wieża"
Reposted fromyourtitle yourtitle viahersmile hersmile

May 22 2015

caraseen
7866 d381
Reposted byveezhubik4georgiaedhellvertheerkartonpartydungenkarololololinabluecosmonauthersmilemalicelekkaprzesadahormezabeattmannayantarawenlafaxinum
caraseen
6747 ff1f
Reposted bymaking-lovebewarecoolstorybro23

May 21 2015

caraseen
9334 e754 500
Reposted fromalekstymia alekstymia vianocnatesciowa nocnatesciowa

May 19 2015

caraseen
0994 7143
Reposted byletshavesexseeyousoondiebitchdiewhitefrogpsychobabbleoskussweetdream98aisolroyoungandstupidwszystkojestmozliweMokne-w-deszczuCarrerelipcoweczeresniecitiesofnightvillainepeepingtomcallitwhatyouwantamerykanskieciachomr-absentiasimplyfallingMonia94pamieciodleglemoonlitskykinuvillaine
6731 3335
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamrautyna mrautyna
caraseen
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viacountingme countingme

May 17 2015

1230 de83
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMagnolia11 Magnolia11
caraseen
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaMagnolia11 Magnolia11
caraseen
Po przekroczeniu pewnej granicy nie ma już powrotu.
— Harlan Coben
6134 b517
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaoutkapa outkapa

May 14 2015

caraseen
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaLittleJack LittleJack

May 12 2015

2200 20b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
4890 ac91 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via13-days 13-days
caraseen
7483 f18b
Reposted bymaking-lovewhitefrogstickfiguredeadwolfxjkxiamnotarobotmyideaoflovedominikmyoungandstupidsentymentalnajagodowykubekkinujestemzerosaddamkatharissuben
caraseen
7464 5315
Reposted byletshavesexwhitefrogsoniarosiakxjkxgraniniyoungandstupidherpermissionmr-absentiasteinozaurviszysshegonewoojcikowaalamastazniebieskimi

May 03 2015

caraseen
0249 d39a 500
sensus
Reposted frominveni inveni viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl